Friday, January 1, 2016

முக்குலத்தோர் அரசியல் - ராஜா மறவன் பேட்டி


தென் தமிழகத்தில் முக்குலத்தோர் நலன்களை பாதுகாக்கும் அரசியலை முன்னெடுக்கும் ராஜா மறவன் தனது தீ அமைப்பை அரசியல் கட்சியாக மாற்றியுள்ளார். வரும் 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனது கட்சி 40 இடங்களில் போட்டியிடும் என்று அறிவித்து 10 வேட்பாளர்களையும் அறிவித்துள்ளார். அவரது பேட்டியை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்புகளில் காணலாம்.

https://www.youtube.com/watch?v=vPXJhyPQ8eM
https://www.youtube.com/watch?v=GiCF5f-rqD4
https://www.youtube.com/watch?v=_l3F89BxpeU

No comments: