Saturday, January 23, 2016

முக்குலத்தோர் அரசியல் - புதுமலர் பிரபாகரனின் பேட்டி

மறத்தமிழர் சேனை கட்சியின் மாநில அமைப்பாளராக இருந்து வரும் புதுமலர் பிரபாகரனின் பேட்டி. 


https://www.youtube.com/watch?v=wXHC9F5L8t8
No comments: